دریافت{پاورپوینت آیین نامه‌ حفاظتی وسایل‌ حمل‌ و نقل‌ و جابجا كردن مواد و اشیاء در كارگاه ها}

پاورپوینت آیین نامه‌ حفاظتی وسایل‌ حمل‌ و نقل‌ و جابجا كردن مواد و اشیاء در كارگاه ها|ایی کِی/دریافت/40250171|ekn50309086|دانلود پاورپوینت آیین نامه‌ حفاظتی وسایل‌ حمل‌ و نقل‌ و جابجا كردن مواد و اشیا در كارگاه ها,بررسی آیین نامه‌ حفاظتی وسایل‌ حمل‌ و نقل‌ و جابجا كردن مواد و اشیا در كارگاه ها,پاورپوینت جامع و کامل آیین نامه‌ حفاظتی وسایل‌ حمل‌ و نقل‌ و جابجا كردن مواد و اشیا در كارگاه ها
این فایل درباره ی پاورپوینت آیین نامه‌ حفاظتی وسایل‌ حمل‌ و نقل‌ و جابجا كردن مواد و اشیاء در كارگاه ها می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 39 صفحه

ساختمان‌ و نگهداری‌
ماده‌ 1 : به طور كلی‌ در بالابرها نكات‌ زیر باید رعایت‌ شود.
الف‌ - قسمت‌های‌ مختلف‌ بدنه‌ و وسایل‌ انتقال‌ نیرو و سایر لوازم‌ دارای‌ استقامت‌ كامل‌ مكانیكی‌ بوده‌ و از جنس‌ مرغوب‌ ساخته‌ شده‌ و مقاومت‌ مكانیكی‌ آنها به‌ تصویب‌ مقام‌ صلاحیت دار رسیده‌ باشد.
ب‌ - دستگاه‌ باید در همه‌ حال‌ (چه‌ در موقع‌ كار و چه‌ در توقف‌) بازدید و نگهداری‌ شده‌ و در تعمیر آن‌ دقت‌ كافی‌ مبذول‌ گردد.
ج‌ - هر روز توسط‌ متصدی‌ دستگاه‌ مورد بازدید قرار گرفته‌ و حداقل‌ هفته‌ای‌ یك بار به ‌وسیله‌ متخصص‌ مربوطه‌ كه‌ مسؤولیت‌ كلی‌ و فنی‌ آن‌ را به عهده‌ دارد دقیقاً بازرسی‌ شود.
نشان‎دادن‌ ظرفیت‌ مجاز
ماده‌ 2 : حداكثر ظرفیت‌ مجاز بالابر باید از طرف‌ كارخانه‌ سازنده‌ به طور مشخص‌ و خوانا در روی‌ هر دستگاه‌ نوشته‌ شده‌ باشد.
ممنوعیت‌ بلند كردن‌ بار اضافه‌ بر ظرفیت‌
ماده‌ 3 : در تمام‌ بالابرها بلند كردن‌ بار بیش‌ از ظرفیت‌ مجاز ممنوع‌ است‌ مگر هنگام‌ آزمایش‌ دستگاه‌.
ماده‌ 4 : همیشه‌ بایستی‌ بار به‌طور ملایم‌ بالا و پایین‌ آورده‌ شود به‌طوری‌كه‌ در شروع‌ بلند‎كردن‌ یا حین‌ پایین‌ آوردن‌ و توقف‌ ضربه‌ای‌ به‌ دستگاه‌ وارد نگردد.
پیچ‌ و مهره‌ها
ماده‌ 5 : در دستگاه‌های‌ بالابر كلیه‌ پیچ‌ و مهره‌های‌ اتصال‌ باید طوری‌ ساخته‌ و حدیده‌ و قلاویز شده‌ باشند كه‌ طول‌ پیچ‌ در هر یك‌ كافی‌ بوده‌ و در صورت‌ لزوم‌ بتوان‌ مهره‌ها را محكم‌ نمود. همچنین‌ پیچ‌ و مهره‌های‌ قطعات‌ متحرك‌ باید توام‌ با واشرهای‌ فنری‌ و غیره‌ باشد تا از شل‌ شدن‌ مهره‌ جلوگیری‌ بعمل‌ آید.
قطر استوانه‌ نگهدارنده‌ كابل‌های‌ بالابر
ماده‌ 6 : قطر استوانه‌های‌ نگهدارنده‌ كابل‌ نباید كمتر از 30 برابر قطر كابل‌ باشد به شرط‌ این كه‌ لااقل‌ مساوی‌ سیصد برابر قطر كلفت‌ترین‌ سیم‌ كابل‌ باشد، ولی‌ ارجح‌ است‌ كه‌ قطر استوانه‌ مزبور مساوی‌ 450 برابر ضخیم‌ترین‌ سیم‌ كابل‌ در نظر گرفته‌ شود.
ماده‌ 7 : دو سر استوانه‌ نگهدارنده‌ كابل‌ باید دارای‌ لبه باشد به‌طوری‌ كه‌ حداقل‌ بلندی‌ این‌ لبه‌ها كمتر از 5/2 برابر قطر كابل‌ مربوطه‌ نباشد. فصل‌ دوم‌ - كلیات‌ آیین‌نامه‌ حفاظتی‌ وسایل‌ حمل‌ و نقل‌ و جابجاكردن‌مواد و اشیاء در كارگاه‌ها ماده‌ 8 : لبه‌ دو سر استوانه‌های‌ نگهدارنده‌ كابل‌ باید به‌طور مؤثر و مطمئن‌ به‌ استوانه‌ مربوطه‌ محكم‌ شده‌ باشد.
تجهیزات‌ الكتریكی‌
ماده‌ 9 : كلیه‌ تجهیزات‌ الكتریكی‌ دستگاه‌های‌ بالابر باید با آیین‌نامه‌های‌ حفاظتی‌ وسایل‌ و تأسیسات‌ الكتریكی‌ مطابقت‌ نماید.
حداكثر بالابردن‌ بار
ماده‌ 10 : در بالابرهایی‌ كه‌ با موتور الكتریكی‌ كار می‌كنند باید وسائلی‌ تعبیه‌ شده‌ باشد تا هنگامی‌ كه‌ بار به‌ حداكثر ارتفاع‌ پیش‌بینی‌ شده‌ رسید بتواند به‌طور خودكار محرك‌ الكتریكی‌ را از كار بیندازد.
ترمزهای‌ حفاظتی‌
ماده‌ 11 : بالابرها باید دارای‌ ترمزهای‌ حفاظتی‌ باشند و این‌ ترمزها باید طوری‌ تعبیه‌ و محاسبه‌ شده‎باشد كه‌ بتواند باری‌ معادل‌ یك‌ برابرونیم‌ ظرفیت‎مجاز بالابر را نگهداری‎نماید.
طناب‌های‌ فرمان‌ برای‌ بالابرهایی‌ كه‌ از پایین‌ هدایت‌ می‌شوند
ماه‌ 12 : طناب‌های‌ فرمان‌ در بالابرهایی‌ كه‌ از پایین‌ هدایت‌ می‌شوند (اعم‌ از بالابرهای‌ الكتریكی‌ و بادی‌) باید دارای‌ جداكننده‌ مخصوص‌ باشند كه‌ این‌ طناب‌ها به طور مجزا از داخل‌ سوراخ‌های‌ آن‌ عبور كرده‌ و مانع‌ پیچیده‌ شدن‌ و روی‌ هم‌ افتادن‌ آن‌ بشود.
ضمناً این‌ طناب‌ها باید به‌ ترتیبی‌ علامت‌گذاری‌ شود كه‌ به‌طور واضح‌ جهت‌ حركت‌ بار را در اثر كشیدن‌ هر یك‌ از طناب‌های‌ مزبور مشخص‌ نماید.
ماده‌ 13 : دسته‌های‌ اهرم‌ طناب‌های‌ فرمان‌ برای‌ بالابرهای‌ الكتریكی‌ و بادی‌ كه‌ از پایین‌ هدایت‌ می‌شود باید به‌ شكلی‌ ساخته‌ شده‌ باشد كه‌ به‌طور مشخص‌ از هم‌ متمایز گردند. به‌طوری‌ كه‌ كارگر مربوطه‌ به‌ آسانی‌ تشخیص‌ دهد كدام‌ اهرم‌ برای‌ بالابردن‌ و كدامیك‌ برای‌ پایین‌ آوردن‌ بار است‌.
ماده‌ 14 : در كارگاه‌های‌ مختلف‌ یك‌ مؤسسه‌ صنعتی‌ كلیه‌ دسته‌های‌ اهرم‌ طناب‌های‌ فرمان‌ جرثقیل‌هایی‌ كه‌ از پایین‌ هدایت‌ می‌شود باید دارای‌ یك‌ شكل‌ بوده‌ و ترتیب‌ قرار گرفتن‌ آنها از نظر جهت‌ حركت‌ بار یكنواخت‌ باشد.
بازرسی‌
ماده‌ 15 : قبل‌ از به كار انداختن‌ بالابر نو باید تمام‌ قسمت‌های‌ آن‌ توسط‌ شخص‌ صلاحیت دار بازرسی‌ و آزمایش‌ شود. فصل‌ دوم‌ - كلیات‌ آیین‌نامه‌ حفاظتی‌ وسایل‌ حمل‌ و نقل‌ و جابجاكردن‌مواد و اشیاء در كارگاه‌ها ماده‌ 16 : قطعات‌ یاتاقان‌های‌ ضربه‌خور دستگاه‌های‌ ...

توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.


مطالب دیگر:
🔑پاورپوینت آماده انسان طبیعت معماری با موضوع الگوبرداری از مورچه🔑مقاله مبلمان شهری ضرورتی برای سلامت شهروندان🔑پاورپوینت آماده انسان طبیعت معماری با موضوع الگوبرداری سازه ای از طبیعت🔑پاورپوینت آماده انسان طبیعت معماری با موضوع طراحی با طبیعت🔑تحقیق آماده تاثیر کارآیی سازمان و مدیریت برتحول اقتصادی🔑پاورپوینت آماده انسان، طبیعت و معماری 2🔑پاورپوینت آماده درس روستا 2 با موضوع روستای امام ده (گابیه)🔑پاورپوینت آماده روستای کندوان از منظر معماری🔑پاورپوینت آماده رشته معماری با موضوع مطالعات هتل بیرجند🔑پکیج آموزش کسب درآمد ثابت ماهیانه 3-6 میلیون تومان🔑پاورپوینت آماده تحلیل فضای شهری با محوریت نظم🔑پاورپوینت آماده بتن و انواع آن🔑پاورپوینت آماده تنظیم شرایط محیطی با موضوع معماری پایدار🔑پاورپوینت آماده تحلیل و طراحی روستای خرمن سوخته🔑پروژه تحقیقاتی رشته معماری با موضوع مطالعات طراحی هتل🔑پاورپوینت آماده الگوبرداری کار Benchmarking🔑طرح توجیهی تولید و بسته بندی ماست پاستوریزه🔑طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه حسابداری🔑طرح توجیهی پرورش گل و گیاه در گلخانه (پیتوس و نخل زینتی)🔑طرح توجیهی تولید ترانس مهتابی 40 وات و 20 وات🔑پکیج آموزش 40 روش کسب درامد از اینترنت🔑مقاله آموزشی تنها راه عملی کسب درامد اینترنتی در ایران🔑پکیج آموزشی ده کتاب لازم برای کسب درآمد و افزایش فروش🔑کتاب آموزش کسب درآمد خارج از تصور از اینترنت🔑پاورپوینت آماده گسترش عملکرد کیفیت