دریافت{ترجمه مقاله با عنوان برآورد تراکم ترافیک در شبکه های اد هاک وسایل نقلیه: یک مطالعه مروری}

ترجمه مقاله با عنوان برآورد تراکم ترافیک در شبکه های اد هاک وسایل نقلیه: یک مطالعه مروری|ایی کِی/دریافت/41009039|ekn50309086|شبکه های ادهاک,وسایل نقلیه,مسئله VANETs,الگوریتم,خوشه بندی
این فایل درباره ی ترجمه مقاله با عنوان برآورد تراکم ترافیک در شبکه های اد هاک وسایل نقلیه: یک مطالعه مروری می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

برآورد تراکم ترافیک در شبکه های اد هاک وسایل نقلیه: یک مطالعه مروری

امروزه، شبکه های اد هاک وسایل نقلیه ( (VANETsتا حد زیادی توجه موضوعات پژوهشی را به خود اختصاص داده است. اگرچه دلیل پرداختن به مسئله VANETs ایمنی ترافیک است، برنامه های کاربردی بسیاری از قبیل نظارت بر وضعیت ترافیک، مدیریت ترافیک مسیر ها، مسیریابی و توزیع داده ها، در نظر گرفته شده است. برآورد تراکم ترافیک اطلاعات مهمی برای چنین برنامه های کاربردی فراهم می کند. مکانیسم های مبتنی بر زیرساخت های مختلف به منظور برآورد تراکم ترافیک با تکیه بر دستگاه های تشخیص وسایل نقلیه پیشنهاد شده است که به صف آرایی از پیش تعیین شده نیاز دارد. با این حال، با توجه به اینکه استفاده از قابلیت های ارتباطی بی سیم در وسایل نقلیه به سرعت در حال توسعه است، روز به روز روش های تخمین تراکم تراکم فوری تر و بدون زیر ساخت و دقیق تر در حال ظهور است. برخی از روش های بدون زیر ساخت به طور عمده به برآورد آماری بستگی دارد، در حالی که سایر روش ها مبتنی بر ارتباطات VANET و اطلاعات جریان ترافیک است. علاوه بر این، خوشه بندی و شمارش اعضای گروه از مشخصه های اصلی نوع سوم از روش بدون زیرساخت است. این مقاله تکنیک ها و الگوریتم های مختلف مورد استفاده در هر دو روش، یعنی روش مبتنی بر زیرساخت و روش های برآورد تراکم بدون زیرساخت مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این، ویژگی های اصلی، محدودیت ها و مسائل مهم برای هر روش برآورد تراکم به تصویر کشیده است.

Traffic density estimation in vehicular ad hoc networks:
A review

Nowadays vehicular Ad hoc Networks (VANETs) are gaining enormous research interest.
Even though the leading reason for developing VANETs is traffic safety many applications
such as traffic status monitoring road traffic management routing and distribution of data
have been considered. Road traffic density estimation provides important information for
such applications. Various infrastructure-based mechanisms were proposed to estimate
traffic density relying on vehicle detection devices that require pre-deployment. However
as utilizing wireless communication capabilities in vehicles is developing rapidly more
accurate and real-time infrastructure-free density estimation methods are emerging dayto-
day. Some of the infrastructure-free methods depend mainly on statistical estimations
while others are based on VANET communications and traffic flow information. In addition
clustering and group members counting are the main characteristic of a third type of
infrastructure-free methods. This review paper explored different techniques and
algorithms used in both infrastructure-based and infrastructure-free density estimation
methods. Furthermore the main features limitations and critical issues for each density
estimation method are depicted.


مطالب دیگر:
📜مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران📜پروپوزال رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران📜پرسشنامه رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران📜پاورپوینت آشنایی با حمام علی قلی آقا اصفهانی📜پاورپوینت معماری حمام فین کاشان (تمامی پلان ها-عکس های کل بنا – تحلیل بنا)📜پیش بینی میزان انطباق رفتار مدیران با سبک رهبری معنوی از طریق نمره فاصله قدرت📜مبانی نظری پیش بینی میزان انطباق رفتار مدیران با سبک رهبری معنوی از طریق نمره فاصله قدرت📜پروپوزال پیش بینی میزان انطباق رفتار مدیران با سبک رهبری معنوی از طریق نمره فاصله قدرت📜پرسشنامه پیش بینی میزان انطباق رفتار مدیران با سبک رهبری معنوی از طریق نمره فاصله قدرت📜پاورپوینت تصميم‌گيري در مديريت و فرايند تحليل سلسله مراتبي(AHP )📜خرید دین در معاملات بانکی📜خرید، اعتبار و آثار دین در نظام بانکی در فقه و حقوق📜بررسی فقهی حقوقی خرید و اعتبار دین و تطبیق آن با نهادهای مشابه📜خرید دین در فقه و حقوق بانکی ایران📜ماهيت خريد دين و مقايسه آن با نهادهاي مشابه با بررسی در حقوق داخلی و خارجی📜بررسی فقهی و حقوقی اعتبار قرارداد خريد دين📜آثار قرارداد خريد دين در حقوق داخلی و تجارت بین الملل📜خرید دین در نظام بانکداری اسلامی📜غرر در معاملات از دیدگاه فقه امامیه و فقه شافعی📜حکم معامله غرری از منظر فقه امامیه و شافعیه📜مطالعه تطبیقی غرر در معامله در فقه اسلامی📜بررسی غرر و مفاهیم مشابه آن با بیان آرا فقها امامیه و شافعی📜قاعده غرری و منابع آن📜فلسفه وجودی و منابع قاعده غرر و حکم معاملات غرری در فقه امامیه و شافعی📜مبانی و مستندات قاعده غرر و معيار تشخيص آن در معامله از نگاه فقهای امامیه و شافعی